LED APPlikace

V minulosti bylo slovo „úspora“ spíše módním výrazem, avšak v dnešní době se dostává do popředí v souvislosti s legislativními předpisy, ale i s neustále větším důrazem na efektivitu vynaložených prostředků z důvodu zvyšujících se provozních nákladů. Dnes musí všichni majitelé a pronajímatelé budov prokázat energetické hodnocení účinnosti jejich budovy. Díky systému řízení osvětlení VisioSmart […]

More