LED APPlikace

V minulosti bylo slovo „úspora“ spíše módním výrazem, avšak v dnešní době se dostává do popředí v souvislosti s legislativními předpisy, ale i s neustále větším důrazem na efektivitu vynaložených prostředků z důvodu zvyšujících se provozních nákladů.
Dnes musí všichni majitelé a pronajímatelé budov prokázat energetické hodnocení účinnosti jejich budovy.
Díky systému řízení osvětlení VisioSmart je možno dosáhnout vyšší úspory energie. Snadná instalace a údržba, maximální kontrola a flexibilita mohou přinést dosažení vyššího stupně energetické účinnosti a zároveň snížení provozních nákladů.

“Světla svítí pouze tehdy a tolik, kolik a když je požadováno.”

Jednou z největších výzev, kterým čelí majitelé domů, obchodních center, kancelářských budov nebo výrobních a skladových hal je snižování denních provozních nákladů budovy při zachování komfortu osob pohybujících se v těchto prostorách.
Příliš mnoho nebo příliš málo světla může mít dopad na pracovníky zejména v oblasti vnímání úrovně komfortu a produktivity.
Inteligentní systémy řízení osvětlení slouží k tomu, aby majitelé těchto objektů vytvořili příjemné a funkční prostředí, které zlepšuje kvalitu světla, zvyšuje efektivitu a produktivitu a optimalizuje spotřebu energie.
Řízením osvětlení lze světla stmívat nebo zcela vypnout, pokud se v daném prostoru nenachází žádná osoba nebo automaticky nastavovat úroveň osvětlení v závislosti na množství denního světla v prostoru nebo vypnout či ztlumit osvětlení na základě denního cyklu budovy, resp. daných prostor. Inteligentní ovládání osvětlení znamená, že světla svítí pouze tehdy a tolik, kolik a když je požadováno.

Těšíme se na budoucí spolupráci


Contact us